Karen Refsager

Karen Refsager

Karens cv ser således ud:

1978 Forlader folkeskolen efter realeksamen ved Valdemarskolen i Ringsted.

1978 - 1979 Kurser på Ankerhus Husholdningsskole i Sorø og Teknisk Skole i Slagelse.

1979 - 1983 Gennemfører uddannelsen som hospitalslaborant ved Næstved Centralsygehus.

1983 - 1993 På arbejdsmarkedet som hjemmehjælper, dagplejemoder, salgsmedarbejder på forlaget Scandinavia, kontorassistent på den Kristelige Fagbevægelse og som pædagogmedhjælper, mens hun selv stifter familie.

1993 - 1997 Gennemfører uddannelsen som folkeskolelærer med liniefag i fysik og biologi.

Fra 1996 Ansat som efterskolelærer på Skovbo Efterskole. På Skovbo Efterskole underviser Karen i hovedfagene fysik og biologi. Endvidere underviser hun i fællesfaget DYNAMO, som er en sammensmeltning mellem historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Karen har desværre ikke vagt på skolen mere, fordi hun i 2001 blev ramt af sygdommen fibromyalgi. Hun er derfor ansat på nedsat tid i fleksjob - en ordning, hun er meget glad for. Det giver hende mulighed for at fastholde sin tilknytning til Skovbo Efterskole, som for Karen ikke blot er et job, men en livsstil....

Som kristen kan man jo undre sig over, hvorfor Gud ikke bare helbreder al sygdom. Man hører jævnligt om mennesker, som bliver fuldstændig raske efter forbøn, men langt oftere må vi jo erkende, at sygdommen vedbliver. Hvorfor? Jeg må bare erkende, at min sygdom faktisk har givet mig et meget dybere og langt mere nuanceret billede af Gud. Jeg stoler på, at hvis Gud ikke heldreder mig, giver Han mig kræfter til at være syg. Det er i Ham, jeg henter min styrke når jeg føler mig som udtrådt sålelæder. Jeg kan ikke forklare det, men må bare erkende sandheden i at...." i min magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt..." Hvis du vil vide mere om fibromyalgi, se fibromyalgi.dk

Ulrick Refsager